içinde , , ,

Dijital Gençlik Çalışmaları Akademisi Online Eğitimi

learning

14 September – 11 October 2020 | Spain

This is an extensive 4 weeks online training course aiming to explore several digital tools and strategies that youth workers can use in order to digitalise their work with and for young people.

We will explore 5 fields in digital youth work: (1) reach out (how to better reach specific segments of target groups); (2) communication and promotion of youth work activities; (3) internal communication; (4) collaborative work and (5) promotion of youth e-participation.

Aims

 • Promoting, among youth workers, the European Digital Competence Framework (also known as DigComp), which offers a tool to improve citizen’s digital competence;
 • Training youth workers to use digital tools in their work within their organisations and with young people;
 • Promoting digital youth work cooperation at the European level.

Objectives

 • Further use and awareness of the European Digital Competence Framework (DigComp) and assessment of participants of the competences in the areas of DigComp;
 • Mapping current trends, challenges and stakeholders in the youth work field in connection with the digitalization;
 • Training the participants in using several digital tools focused on (1) reach out (how to better reach specific segments of target groups); (2) communication and promotion of youth work activities; (3) internal communication; (4) collaborative work and (5) promotion of youth e-participation;
 • Elaborating an action plan for each youth worker, focusing on the adoption of appropriate digital tools in their work.
 • Experience the organisation of a digital event: European Digital Youth Summit – #EDYS20 (www.edys.eu) is a multistakeholder event aiming to bring together representatives of organizations, companies, authorities, media, academia, and young people in order to discuss the current challenges of the internet governance. DigYouWork(A) participants will have the chance to join the event as moderators, contributors, and communicators.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 

Course structure

Participants will use the HOP platform at their own pace (facilitated by the organisers) to read the contents connected with the tasks to deliver and to communicate among them and facilitate their group work. Each week a starting and a mid-week videoconference (around 2 hours each) will be used to focus and clarify the tasks to work throughout the week. Trainers will be available to participants during the week for mentorship appointments to help them out with the tasks.

#1 week: Current trends, challenges and stakeholders

 • getting to know each participants background in youth work and/or digital competences;
 • getting to know the programme, expectations, fears, and contributions;
 • getting to know the European Digital Competence Framework (DigComp);
 • assessment of digital competences;
 • current trends and challenges in the (digital) youth work // PEST Analysis;
 • stakeholders mapping.

#2 week: Reach out & promotion of youth work activities

 • tools for increasing the reach out of youth work activities;
 • tools for the promotion of youth work activities;
 • dissemination impact indicators;
 • creative laboratory: preparing a communication campaign on the topic of youth work.

#3 week: Internal communication & collaborative work

 • presentation of EQYP standard of quality in European Youth projects;
 • importance of quality in youth work, quality indicators;
 • tools for internal communication; tools for collaborative work.

#4 week: Innovation in e-participation of young people

 • laboratory of digital youth participation: joining the EDYS – European Digital Youth Summit 2020 (online event);
 • the role of youth work in promoting digital youth participation;
 • relevant tools for the engagement & consultation of young people;
 • recommendations for the stakeholders identified in Week 1;
 • actions plans & Youthpass.

The course framework allows participants to organise their own time to complete it in a combination of other duties they may attend (if it were the case). Thus, the training course includes the following types of activities:

 • the online live group interaction at the videoconferences sessions (2 per week of around 2 hours each, Mondays and Thursdays at 6 pm CET / 4 pm GMT). Attendance required for the videoconferences will be 75%;
 • the weekly 1-to-1 mentorship possibility to be scheduled with one of the trainers;
 • the eLearning contents and discussions to be followed at the participants’ own pace – published each Monday morning on the HOP platform;
 • and the delivery of a minimum of 75% of the proposed weekly tasks is required.

This course is for around 40 Participants from Erasmus+: Youth in Action Programme countries & Partner Countries Neighbouring the EU.

And recommended for Youth workers, Youth leaders, Youth project managers

This E-learning isf for40 pax participantsr from erasmus+: Youth in Action Programme countries , Partner Countries Neighbouring the EU 

Application Deadline: 20 August 2020

———-

öğrenme

 14 Eylül – 11 Ekim 2020 |  ispanya

 Bu, gençlik çalışanlarının gençlerle ve gençlerle yaptıkları çalışmaları dijitalleştirmek için kullanabilecekleri çeşitli dijital araçları ve stratejileri keşfetmeyi amaçlayan 4 haftalık kapsamlı bir çevrimiçi eğitim kursudur.

 Dijital gençlik çalışmalarında 5 alanı keşfedeceğiz: (1) ulaşmak (hedef grupların belirli segmentlerine nasıl daha iyi ulaşılacağı);  (2) gençlik çalışmaları faaliyetlerinin iletişimi ve tanıtımı;  (3) iç iletişim;  (4) ortak çalışma ve (5) gençlerin e-katılımının teşvik edilmesi.

 Amaçları

 Gençlik çalışanları arasında, vatandaşların dijital yeterliliklerini geliştirmek için bir araç sunan Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesinin (DigComp olarak da bilinir) teşvik edilmesi;

 Gençlik çalışanlarına kendi kurumlarında ve gençlerle çalışmalarında dijital araçlar kullanma konusunda eğitim vermek;

 Avrupa düzeyinde dijital gençlik çalışması işbirliğini desteklemek.

 Hedefler

 Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesinin (DigComp) daha fazla kullanımı ve farkındalığı ve DigComp alanlarındaki yeterliliklerin katılımcılarının değerlendirilmesi;

 Gençlik çalışma alanındaki mevcut eğilimleri, zorlukları ve paydaşları dijitalleşme ile eşleştirmek;

 Katılımcılara (1) ulaşmaya odaklanan çeşitli dijital araçlar kullanma konusunda eğitim verilmesi (hedef grupların belirli segmentlerine nasıl daha iyi ulaşılması);  (2) gençlik çalışmaları faaliyetlerinin iletişimi ve tanıtımı;  (3) iç iletişim;  (4) ortak çalışma ve (5) gençlerin e-katılımının teşvik edilmesi;

 Her gençlik çalışanı için, çalışmalarında uygun dijital araçların benimsenmesine odaklanan bir eylem planının hazırlanması.

 Dijital bir etkinliğin organizasyonunu tecrübe edin: Avrupa Dijital Gençlik Zirvesi – # EDYS20 (www.edys.eu) tartışmak için organizasyonların, şirketlerin, otoritelerin, medya, akademi ve gençlerin temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan çok katılımcılı bir etkinliktir.  İnternet yönetişiminin güncel zorlukları.  DigYouWork (A) katılımcıları etkinliğe moderatör, katılımcı ve iletişimci olarak katılma şansına sahip olacaklar.

 BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ Kurs yapısı

 Katılımcılar, aralarında iletişim kurmak ve iletişim kurmak ve grup çalışmalarını kolaylaştırmak için görevlerle bağlantılı içerikleri okumak için HOP platformunu kendi hızlarında kullanacaklar (organizatörler tarafından kolaylaştırılmıştır).  Her hafta bir başlangıç ve bir hafta ortası video konferansı (her biri yaklaşık 2 saat), görevlerin hafta boyunca çalışması ve netleştirilmesi için kullanılacaktır.  Eğitmenler hafta boyunca katılımcılara görevlerde yardımcı olacak mentorluk randevuları için hazır bulunacaktır.

 # 1 hafta: Güncel eğilimler, zorluklar ve paydaşlar

 gençlik çalışması ve / veya dijital yeterliliklerde katılımcıların geçmişlerini tanıma;

 programı, beklentileri, korkuları ve katkıları tanımak;

 Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesini (DigComp) tanıma;

 dijital yeterliliklerin değerlendirilmesi;

 (dijital) gençlik çalışmasındaki güncel eğilimler ve zorluklar // PEST Analizi;

 paydaşların haritalanması.

 # 2 hafta: Gençlik çalışmaları faaliyetlerine ulaşın

 gençlik çalışması faaliyetlerine erişimin artırılması için araçlar;

 gençlik çalışmaları faaliyetlerinin desteklenmesi için araçlar;

 yaygın etki göstergeleri;

 yaratıcı laboratuvar: Gençlik çalışmaları konusunda bir iletişim kampanyası hazırlamak.

 # 3 hafta: İç iletişim ve ortak çalışma

 Avrupa Gençlik projelerinde EQYP kalite standardının sunumu;

 gençlik çalışmasında kalitenin önemi, kalite göstergeleri;

 iç iletişim araçları;  ortak çalışma araçları.

 # 4 hafta: Gençlerin e-katılımında yenilik

 dijital gençlik katılım laboratuvarı: EDYS’ye katılmak – Avrupa Dijital Gençlik Zirvesi 2020 (çevrimiçi etkinlik);

 dijital gençliğin katılımını teşvik etmede gençlik çalışmalarının rolü;

 gençlerin katılımı ve danışmanlığı için ilgili araçlar;

 1. Haftada belirlenen paydaşlar için öneriler;

 eylem planları ve Youthpass.

 Kurs çerçevesi, katılımcıların katılabilecekleri diğer görevlerin bir kombinasyonu (tamamıysa) ile tamamlamak için kendi zamanlarını düzenlemelerine olanak tanır.  Bu nedenle, eğitim kursu aşağıdaki faaliyet türlerini içerir:

 video konferans oturumlarında çevrimiçi canlı grup etkileşimi (her biri yaklaşık 2 saatlik haftada 2, Pazartesi ve Perşembe 18:00 CET / 16:00 GMT).  Video konferanslar için gereken katılım% 75 olacaktır;

 eğitmenlerden biriyle haftalık 1’e 1 rehberlik planlanması;

 her Pazartesi sabahı HOP platformunda yayınlanan katılımcıların kendi hızlarında izlenecek e-Öğrenim içerikleri ve tartışmalar;

 ve önerilen haftalık görevlerin en az% 75’inin sağlanması gerekmektedir.

 Bu kurs, Erasmus +: Gençlik Program Programı ülkeleri ve AB’ye komşu Ortak Ülkelerden yaklaşık 40 katılımcı içindir.

 Ve Gençlik çalışanları, Gençlik liderleri, Gençlik proje yöneticileri için önerilir

 Bu e-öğrenme, erasmus + ‘dan gelen 40 kişilik katılımcılar içindir: Gençlik Program Programı ülkeleri, AB’ye Komşu Ortak Ülkeler

 Son Başvuru Tarihi: 20 Ağustos 2020 ———-

Bu gönderi güzel ve kolay başvuru formumuzla oluşturuldu. Yayınınızı oluşturun!

Ne düşünüyorsun?

Polonya ESC Gençlik Gönüllülük Projesi Katılımcı Olma Fırsatı

İstanbul Tasarım Bienali – Sanal Misafir Tasarımcı Programı “Geleceği Tasarlamak” Katılımcılarını Bekliyor